Natural Progesterone - The Multiple Roles of a Remarkable Hormone
Naturligt Progesteron - Den flera roller i en anmärkningsvärd hormon

Dr Lee första bok, skriven för läkare som är involverade i behandling av kvinnor med hormon obalans, antingen vid menopaus och under sin tidigare reproduktiva liv. Dr Lee presenterar en sjukdomshistoria av progesteron, dess molekylära struktur och funktion, och dess professionell användning i bäcken besvär, PMS, cancer, hjärtsjukdomar och prostata problem. En genomgång av årtionden av vetenskapliga bevis fullbordar denna värdefulla volym.